Hakkımızda

Hakan Mühendislik olarak 2010 yılında başlamış olduğumuz ticari hayatımıza 2014 yılı itibari ile H C Mühendislik Enerji Danışmanlık Limited Şirketi olarak İnşaat, Enerji, Ormancılık ve Danışmanlık Sektöründe sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi siz değerli müşterilerimiz ile paylaşmanın heyecanını duyarız. Kuruluş tarihimizden itibaren HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ, MADEN ve TAŞ OCAKLARI ve RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ’NİN proje aşamasından başlamak üzere inşaat ve tamamlanma safhasına dek Orman Tahsisleri, Toprak Koruma Projeleri ve Proje Danışmanlığı konusunda uzman kadromuz ile sizlere hizmet sunmaktayız.

H C Mühendislik Enerji Danışmanlık Limited Şirketi olarak Türkiye'nin Dört bir yanında yapımına devam etmekte olan Hidroelektrik Santralleri ve diğer enerji üretim tesisleri ile birlikte çalışmalar yürüterek Enerji Sektöründe çözümcü bir kuruluş olma yolunda emin adımlar ile ilerlemekteyiz.

Firmamız bünyesinde 3 Orman Mühendisi, 1 Harita Teknikeri ve 2 Muhasebe Uzmanı ile iş ve işlemlerimize devam etmekteyiz. Ayrıca Sezonluk olarak çalışmalarına devam eden firmamız bünyesinde yaklaşık olarak 20 kişilik bir ara saha elemanlarımız mevcuttur.

1.      Danışmanlık

-          HES, RES Projeleri Hazırlama

-          Mikro HES Projelendirme

-          E.P.D.K. Proje onayları, Kamulaştırma İşlemleri Tamamlama

2.      Harita ve İmar

-          Hali Hazır Harita Alımı

-          İmar Planları Hazırlanması ve Onayları

-          Kamulaştırma Planları Hazırlanması

3.      Ormancılık

-          Ormancılık İle İlgili Haritalar

-          Amenajman Planları

-          Yol Ağı Planları

-          Her Türlü Fidanlama İşleri

-          Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon Uygulama Projesi

-          Mera Islah Uygulama Projesi

-          Ağaçlandırma Uygulama Projesi

-          Rehabilitasyon Projeleri

-          Fizibilite Raporları

-          Orman Sayılan yerlerde faaliyet gösterecek firmalara “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66.maddesi gereğince,  6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.-18. ve 57.maddesine göre verilen izinlerin orman izin dosyalarını hazırlamak

-          HES (Hidroelektrik Santralı) Orman izin dosyası

-          Maden ve Taş Ocağı orman izin dosyası

-          Balık üretim tesisi orman izin dosyası

-          Turizm tesisi orman izin dosyası

-          ENH, EİH, Yol, Bina vs. tesislere ait orman izin dosyası

-          Özel ağaçlandırma projesi

4.      Jeoloji ve Jeoteknik

-          Sondaj çalışmaları

-          İmar Planına Esas Jeolojik Raporlar

-          Mühendislik Jeolojisi Raporları

5.      ÇED

-          Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması

-          Mansap Su Hakları Raporu Hazırlanması

-          Ekosistem Değerlendirme Raporu Hazırlanması

6.      Madencilik

-          Maden Sahaları Ruhsatlandırılması

-          İşletme Projeleri Hazırlanması

7.      Toprak Koruma Projesi

-          Ziraat sahaları ve şahıs parselleri üzerinde yapılacak olan çalışmalar sırasında alanın tamamen kullanım dışına çıkartılması ve inşaat sürecine uygun hale getirilmesi için yapılmakta olan projedir.

    Sektöründe en iyi olma konusunda canla başla çalışan personelimiz ile saygılarımızı sunarız.

HABER ve DUYURULAR

© Hakan Mühendislik Ormancılık ve Danışmanlık
Telefon: +90 (466) 212 49 33 - Faks: +90 (466) 212 49 34

Web Tasarım & Kodlama by BilgeHAN 530 242 78 85